Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Przemyśl w 2019 r.
16.10.2018 więcej
Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Nehrybce
oraz budowa budynku świetlicy w Stanisławczyku (Postępowanie
unieważnione)
27.09.2018 więcej
Przebudowa dróg gminnych w Ujkowicach i Ostrowie
Przebudowa dróg gminnych w Ujkowicach i Ostrowie
26.09.2018 więcej
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Kuńkowce i Krówniki
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Kuńkowce i
Krówniki
25.09.2018 więcej
Ochotnicza Straż Pożarna: Dostawa samochodu ratownictwa technicznego
z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min.
1000l dla OSP Wapowce.
29.08.2018 więcej
Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Nehrybce i Ujkowicach
Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Nehrybce i Ujkowicach.
(Postępowanie unieważnione)
28.08.2018 więcej
Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Nehrybce i Ujkowicach
Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Nehrybce i Ujkowicach.
(Postępowanie unieważniowne)
02.08.2018 więcej
Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl
Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl
01.08.2018 więcej
Modernizacja - drogi w m. Hermanowice
Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
oraz przebudowa drogi gminnej w Hermanowicach
24.07.2018 więcej
Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Przemyśl
Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Przemyśl
24.07.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się