Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Paweł Mikoś - Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
22.01.2021 więcej
Paweł Mikoś - Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem
pracy na stanowisku kierownika.
22.01.2021 więcej
22.01.2021 więcej
Ryszard Wołoszyn - Kierownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
22.01.2021 więcej
Piotr Wujec - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
22.01.2021 więcej
Andżelika Goraś - Dyrektor SP w Łętowni
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
22.01.2021 więcej
Janusz Piotr Mazur - Dyrektor SP w Łętowni
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
22.01.2021 więcej
Małgorzata Kuropiej - Dyrektor SP w Ujkowicach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
22.01.2021 więcej
Bogusław Klisowski - Dyrektor ZS w Ostrowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem
pracy na stanowisku dyrektora.
22.01.2021 więcej
Grzegorz Kozioł - Dyrektor ZS w Ostrowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem
pracy na stanowisku dyrektora.
22.01.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się