2018-04-20

Składy Osobowe Stałych Komisji Rady Gminy Przemyśl

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY PRZEMYŚL

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Marek Wałczyk

Przewodniczący

2.

Maria Olszańska

Członek

3.

Mariusz Szczęsny

Członek

4.

Celina Świętyniowska

Członek

5.

Jan Koniuszy

Członek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY PRZEMYŚL

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Anna Kurasiewicz

Przewodniczący

2.

Maria Olszańska

Członek

3.

Janusz Paczkowski

Członek

4.

Leszek Bednarz

Członek

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY PRZEMYŚL

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Janina Kwiatkowska

Przewodniczący

2.

Anna Kurasiewicz

Członek

3.

Ireneusz Kurasz

Członek

4.

Ryszard Miśniak

Członek

5.

Małgorzata Miczałowska

Członek

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY PRZEMYŚL

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Jan Koniuszy

Przewodniczący

2.

Celina Świętyniowska

Członek

3.

Jan Smyk

Członek

4.

Leszek Bednarz

Członek

5.

Małgorzata Miczałowska

Członek

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY GMINY PRZEMYŚL

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Janusz Paczkowski

Przewodniczący

2.

Janina Kwiatkowska

Członek

3.

Stanisław Pacuła

Członek

4.

Mariusz Szczęsny

Członek

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się