Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
z dnia 14 listopada 2018 r. znak: WOOS.420.13.5.2018.PW.49 w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94...
20.11.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
z dnia 18 września 2018 r. znak: WOOS.420.13.5.2018.PW.39 w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94...
21.09.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
z dnia 18 września 2018 r. znak: WOOS.420.13.5.2018.PW.38 w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/97...
21.09.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21.08.2018 r.
31.08.2018 więcej
Decyzja RDOŚ w Rzeszowie
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z
dnia 24.08.2018 r.
30.08.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia
strony postępowania o wydaniu w dniu 24.08.2018 r. decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
30.08.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 24.08.2018 r.
30.08.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 21 sierpnia 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Przemyśl
23.08.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
znak: WOOŚ.420.13.6.2018.PM.14 z dnia 07.08.2018 r. w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116456R...
09.08.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
znak: WOOŚ.420.13.6.2018.PM.13 z dnia 07.08.2018 r. w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116456R...
09.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się