Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu
zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na nią
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
22.01.2021 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 19 stycznia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Przemyśl na rok 2021.
19.01.2021 więcej
Informacja Wojewody Podkarpackiego
o wydaniu decyzji z dnia 14 grudnia 2020 r., Nr 31/2020, znak:
I-XII.7840.1.27.2020
21.12.2020 więcej
Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 30.10.2020 r.
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Przemyśl
04.11.2020 więcej
Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 15.10.2020 r.
12.08.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przy realizacji zadania
inwestycyjnego w Krównikach
20.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.09.2020
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wszczęciu postępowania
administracyjnego N-VIII.747.2.3.2020
21.09.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 27 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Przemyśl na rok 2020.
10.02.2020 więcej
Informacja dla mieszkańców Gminy Przemyśl
Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl zwołuje X sesję Rady Gminy
Przemyśl podczas której rozpatrzony zostanie Raport o stanie
Gminy Przemyśl za 2018 r. ( pkt. 5 porządku obrad).
18.06.2019 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
znak: RZ.RUZ.421.35.2019.RD z dnia 10 maja 2019 r. dot. wydania
decyzji udzielającej dla Gminy Przemyśl pozwolenia
wodnoprawnego...
15.05.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 15.04.2019 r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w
Rzeszowie
18.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się