Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dot. GMO - stop niebezpiecznej szczepionce
Dot. GMO - stop niebezpiecznej szczepionce
08.03.2021 więcej
Dot. przeprowadzenia referendum ludowego
Dot. przeprowadzenia referendum ludowego
26.02.2021 więcej
Dot. szczepionek przeciwko COVID-19
Dot. szczepionek przeciwko COVID-19
26.02.2021 więcej
Dot. zasad suplementacji witaminy D
Dot. zasad suplementacji witaminy D
09.02.2021 więcej
Dot. planu likwidacji oddziału przedszkolnego w Hermanowicach
Dot. planu likwidacji oddziału przedszkolnego w Hermanowicach
04.02.2021 więcej
Dot. masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2
Dot. masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2
13.01.2021 więcej
Przejście dla pieszych
na drodze wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaraddz w
miejscowości Ostrów
05.01.2021 więcej
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2
17.12.2020 więcej
Dot. programu "Się gra się ma... Playroom z Wyobraźni"
Dot. programu "Się gra się ma... Playroom z Wyobraźni"
16.11.2020 więcej
Program dla zdrowia i dobra środowiska
Program dla zdrowia i dobra środowiska
19.08.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się