Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
IV Sesja Rady Gminy Przemyśl
w dniu 28.12.2018 r. o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
21.12.2018 więcej
III Sesja Rady Gminy Przemyśl
w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 09.00 w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
10.12.2018 więcej
II Sesja Rady Gminy Przemyśl
w dniu 30.11.2018 r. o godzinie 09.00 w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
23.11.2018 więcej
I Sesja Rady Gminy Przemyśl
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie
zwołania pierwszych sesji.
14.11.2018 więcej
LXVI Sesja Rady Gminy Przemyśl
w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 14.00 w Domu Ludowym w
Ujkowicach, 37-713 Maćkowice.
07.11.2018 więcej
LXV Sesja Rady Gminy Przemyśl
w dniu 18.10.2018 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
11.10.2018 więcej
LXIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Przemyśl
8.10.2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl,
ul. Borelowskiego 1, pok. 213
05.10.2018 więcej
LXIII Sesja Rady Gminy Przemyśl (zmiana terminu)
w dniu 24.09.2018 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
17.09.2018 więcej
LXIII Sesja Rady Gminy Przemyśl
w dniu 21.09.2018 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
14.09.2018 więcej
LXII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przemyśl
w dniu 24.08.2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
22.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się