Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół Nr IV/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w dniu 28
grudnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul.
Borelowskiego 1.
07.01.2019 więcej
Protokół Nr III/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w dniu 17
grudnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul.
Borelowskiego 1.
17.12.2018 więcej
Protokół Nr II/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w dniu 30
listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul.
Borelowskiego 1.
30.11.2018 więcej
Protokół Nr I/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w dniu 21
listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul.
Borelowskiego 1.
30.11.2018 więcej
Protokół Nr LXVI/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w dniu 16
listopada 2018 r. w Domu Ludowym w Ujkowicach.
29.11.2018 więcej
Protokół Nr LXV/2018
z posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w
dniu 18 października 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1.
29.11.2018 więcej
Protokół Nr LXIV/2018
z posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w
dniu 8 października 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy
Przemyśl, ul. Borelowskiego 1.
07.11.2018 więcej
Protokół Nr LXIII/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w dniu 24
września 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul.
Borelowskiego 1.
07.11.2018 więcej
Protokół Nr LXII/2018
z posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w
dniu 24 sierpnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl,
ul. Borelowskiego 1.
07.11.2018 więcej
Protokół Nr LXI/2018
z posiedzenia sesji Rady Gminy Przemyśl odbytej w dniu 26 lipca
2018 r. w sali Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul P.
Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl.
08.08.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się