2018-07-31

Stawki Podatków w 2018 r.

  • Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi: 2,5q żyta × 52,49 zł = 131,225 zł, od hektara przeliczeniowego.
  • Dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym wynosi: 5q żyta × 52,49 zł = 262,45 zł, od hektara fizycznego.
  • Obowiązują: uchwała Nr XVII/70/2015 Rady Gminy Przemyśl z 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i uchwała Nr XLIX/255/2017 Rady Gminy Przemyśl z 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek w  podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 pozostaja na poziome z poprzednich lat za wyjątkiem dwóch stawek. od stycznia 2018 r. zmienia się stawkę dla budowli związanych z prowadzeniem działałności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dla budowli związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z 0,2 % ma 2%.
  • Stawka podatku leśnego wynosi: 1 m3 drzewa x 0,220m3 = 43,3532 zł od hektara fizycznego lasu.
  • Rada Gminy Przemyśl na 2017 rok nie wprowadziła opłaty od posiadania psów.

Załączniki

  XVII/70/2015 204,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XLIX/255/2017 75,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się