Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów
na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 9
23.05.2019 więcej
Wzór protokołu dla OKW
Wzór protokołu dla OKW
20.05.2019 więcej
Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych
Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych
20.05.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Nr 174/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
09.05.2019 więcej
Postanowienie nr 171/2019 Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 24 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika...
24.04.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 24 kwietnia 2019 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
24.04.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 24 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika...
24.04.2019 więcej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Posłów
do Parlamentu Europejskiego
27.03.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego...
08.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się