Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat PWK
Komunikat PKW
08.05.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu
nr 100/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21.04.2020 więcej
Informacja Wójta Gminy Przemyśl
dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW na
terenie Gminy Przemyśl.
10.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 7 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...
10.04.2020 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemyśl
o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych
19.02.2020 więcej
Postanowienie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
19.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się