Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie ponownego głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12.07.2020 r.
30.06.2020 więcej
Materiały dla OKW
Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
17.06.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu
nr 132/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
16.06.2020 więcej
Protokoły OKW
Protokoły z przeprowadzenia losowania członków OKW
15.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 10.06.2020 r.
w sprawie odwołania i powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych.
15.06.2020 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Przemyśl
nr 44/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
aw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych...
10.06.2020 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Przemyśl
nr 43/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
10.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 8 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
08.06.2020 więcej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
04.06.2020 więcej
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
04.06.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się