Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych
wyborów do Rady Sołeckiej Sołectwa Rożubowice.
15.04.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 8 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów do Rad Sołeckich w
wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl
08.04.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 7 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów do Rad Sołeckich w
wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl
07.04.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 7 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów na Sołtysów w
wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl
07.04.2019 więcej
Protokół z wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
na terenie Gminy Przemyśl sporządzony w dniu 07.04.2019 r.
przez Gminną Komisję Wyborczą w Przemyślu.
07.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 34/2019
z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka Obwodowej
Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad
Sołeckich w okręgu nr 10 Sołectwo Witoszyńce zarządzonych...
05.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 33/2019
z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej
Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad
Sołeckich w okręgu nr 10 Sołectwo Witoszyńce zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2019 r.
05.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 3 kwietnia 2019 r. o zmianie siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy
Przemyśl.
03.04.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przemyślu
z dnia 3 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach do Rad
Sołeckich Sołectwa Łuczyce w wyborach Sołtysów i Rad
Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl.
03.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 32/2019
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej
Komisji Wyborczej.
03.04.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się