2018-04-23

Wykaz Radnych Gminy Przemyśl

WYKAZ RADNYCH VIII KADENCJI RADYGMINY PRZEMYŚL 2018 - 2023

Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon, email

1.

Bednarz Leszek Andrzej

Łuczyce 16

666 091 643

leszek.bednarz@gminaprzemysl.pl

2.

Koniuszy Jan

Witoszyńce 42

796 915 299

jan.koniuszy@gminaprzemysl.pl

3.

Kurasiewicz Anna Maria

Malhowice 31

505 014 139

anna.kurasiewicz@gminaprzemysl.pl

4.

Kurasz Ireneusz Michał

Ostrów 420

600 368 448

ireneusz.kurasz@gminaprzemysl.pl

5.

Kwiatkowska Janina Maria

Nehrybka 179

505 737 215

janina.kwiatkowska@gminaprzemysl.pl

6.

Miczałowska Małgorzata Kinga

Bełwin 3A

660 674 147

malgorzata.miczalowska@gminaprzemysl.pl

7.

Miśniak Ryszard

Wapowce 82

608 211 869

ryszard.misniak@gminaprzemysl.pl

8.

Olszańska Maria

Ostrów 300 B

667 320 146

maria.olszanska@gminaprzemysl.pl

9.

Pacuła Stanisław Kazimierz

Pikulice 101

513 038 714

stanislaw.pacula@gminaprzemysl.pl

10.

Paczkowski Janusz Paweł

Ujkowice 95

501 267 481

janusz.paczkowski@gminaprzemysl.pl

11.

Smyk Jan Michał

Grochowce 258

601 495 485

jan.smyk@gminaprzemysl.pl

12.

Szczęsny Mariusz Piotr

Krówniki 70

513 639 311

mariusz.szczesny@gminaprzemysl.pl

13.

Świętyniowska  Celina Marzena

Hermanowice 35 B

721 178 008

celina.swietyniowska@gminaprzemysl.pl

14.

Wałczyk Marek

Kuńkowce 104

602 182 760

marek.walczyk@gminaprzemysl.pl

15.

Wasiewicz Marek Paweł

Ostrów 164

660 347 092

marek.wasiewicz@gminaprzemysl.pl


 

Załączniki

  Wykaz Radnych 207,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się