2018-04-23

Wykaz Radnych Gminy Przemyśl

Lp.

Nazwisko i imię

Numer telefonu

1.

Czerniak Zbigniew Roman

606 985 796, 16 675 19 02

2.

Dudek Józef

797 223 147

3.

Szewczyk Stanisław

16 678 08 03

4.

Czerkawska Małgorzata

731 500 717, 16 671 90 08

5.

Kwiatkowska Janina Maria

505 737 215, 16 678 83 68

6.

Miśniak Ryszard

608 211 869, 16 671 06 52

7.

Smyk Jan

601 495 485

8.

Wałczyk Marek 

602 182 760

9.

Pacuła Stanisław Kazimierz

513 038 714, 16 672 02 68

10.

Paczkowski Janusz Paweł

501 267 481, 16 672 07 13, praca – 16 678 50 54 w. 289

11.

Repich Andrzej

695 486 890, 671 00 55

12.

Świstak Agata

667 700 601

13.

Kurasz Ireneusz

600 368 448

14.

Wasiewicz Marek 

660 347 092

15.

Szabaga Stanisław

605 145 875

 

Załączniki

  Wykaz radnych 7 kadencja.pdf 188,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się