2018-05-14

Wykaz Sołtysów Gminy Przemyśl

Lp.

Nazwisko i imię

Numer telefonu

1.

Stanisław Pacuła

Sołtys Wsi Pikulice

Pikulice 101, 37-733 Pikulice

tel. 513 038 714, 16 672 02 68

2.

Grzegorz Finik

Sołtys Wsi Hermanowice

Hermanowice 15, 37-733 Pikulice

tel. 504 568 652, 16 675 18 41

3.

Krystyna Szewczyk

Sołtys Wsi Kuńkowce

Kuńkowce 130, 37-700 Przemyśl

tel. 538 051 784

4.

Janina Biernat

Sołtys Wsi Łętownia

Łętownia 79, 37-700 Przemyśl

tel. 699 247 908, 16 671 00 50

5.

Ewa Siwiecka

Soltys Wsi Rożubowice

Rożubowice 56, 37-733 Pikulice

tel. 607 844 303

6.

Feranciszek Bazanowski

Sołtys Wsi Krówniki

Krówniki 50, 37-700 Przemyśl

tel. 502 221 685

7.

Ireneusz Kurasz

Sołtys Wsi Ostrów

Ostrów 420, 37-700 Przemyśl

tel. 600 368 448

8.

Krystyna Gołębiowska

Sołtys Wsi Stanisławczyk

Stanisławczyk 7, 37-733 Pikulice

tel. 16 672 05 32

9.

Bożena Guła

Sołtys Wsi Bełwin

Bełwin 5, 37-700 Przemyśl

tel. 16 671 00 59

10.

Mieczysław Makarski

Sołtys Wsi Malhowice

Malhowice 30, 37-733 Pikulice

tel. 509 825 249, 16 672 05 78

11.

Adam Kania

Sołtys Wsi Nehrybka

Nehrybka 1015, 37-733 Pikulice

tel. 697 976 488

12.

Krzysztof Szymczycha

Sołtys Wsi Grochowce

Grochowce 93, 37-733 Pikulice

tel. 796 417 157

13.

Leszek Bednarz

Sołtys Wsi Łuczyce

Łuczyce 16, 37-700 Przemyśl

tel. 666 091 643

14.

Dariusz Kinasz

Sołtys Wsi Wapowce

Wapowce 57, 37-700 Przemyśl

tel. 605 099 225

15.

Ireneusz Włoch

Sołtys Wsi Ujkowice

Ujkowice 48, 37-713 Maćkowice

tel. 602 607 650

16. 

Maria Pilip

Sołtys Wsi Witoszyńce

Witoszyńce 13, 37-733 Pikulice

tel. 695 127 470, 16 672 04 27

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się