Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oferta cenowa na zakup ok. 60 szt. wodomierzy
modułu radiowego, urządzeń do odczuty i konfiguracji modułu i
oprogramowania w roku 2018
24.09.2018 więcej
Mapy do celów projektowych w skali 1:1000
pod budowę sieci wodociągowej w m. Witoszyńce
24.09.2018 więcej
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wodociągowego
od sieci wodociągowej do boiska wraz z instalacją wewnętrzną
zakończonego studnią wodomierzową w miejscowości Grochowce
24.09.2018 więcej
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Zespole Szkół w Nehrybce
Zapytanie ofertowe na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej 30000 Euro
13.09.2018 więcej
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl"
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej
30 000 Euro.
03.09.2018 więcej
Świadczenie usług transportowych
w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami
zamieszkałych na terenie Gminy Przemyśl, na trasie z miejsca
zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem w roku
szkolnym 2018/2019
13.08.2018 więcej
Wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicy
w Szkole Podstawowej w Hermanowicach (elewacja
południowo-zachodnia)
24.07.2018 więcej
Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania:
Budowa parkingu przy stadionie sportowym w Łuczycach
24.07.2018 więcej
24.07.2018 więcej
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na realizację zadania:
Budowa sieci wodociągowej w m. Łętownia, Wapowce
24.07.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się