Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Budowa instalacji elektrycznej podziemnej w miejscowości Grochowce:
wykonanie linii kablowej oświetlenia stadionu wraz z
fundamentami F-150/200
12.12.2018 więcej
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Przemyśl
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Przemyśl
05.12.2018 więcej
Wybudowanie oświetlenia ulicznego
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w miejscowości:
Rożubowice, Krówniki, Nehrybka.
23.11.2018 więcej
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.11.2018 więcej
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce - Etap 3A
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce - Etap 3A
16.11.2018 więcej
Zakup 1 szt. garażu blaszanego
o konstrukcji stalowej, z profilu zamkniętego, skręcany (łatwy
do demontażu), o wymiarach 3,50 x 7,00 m, światło wjazdu
(wysokość wjazdu) 2,80 m.
06.11.2018 więcej
Wykonanie ogrodzenia/piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego w Wapowcach
Wykonanie ogrodzenia/piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego w
Wapowcach
30.10.2018 więcej
Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą techniczną w Stanisławczyku.
26.10.2018 więcej
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przemyśl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przemyśl
25.10.2018 więcej
Oferta cenowa na zakup ok. 60 szt. wodomierzy
modułu radiowego, urządzeń do odczuty i konfiguracji modułu i
oprogramowania w roku 2018
24.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się