Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa oświetlenia w Ostrowie
Sieć kablowa (tj. ok. 190 m) od istniejącego słupa nr 10/UG/9
do (środek wjazdu) na działkę o nr 149/238 obręb Ostrów. W
tym 3 szt. projektowanych słupów wraz z lampami typu "LED"
(35W)...
11.12.2020 więcej
Usługi architektoniczne
dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
23.11.2020 więcej
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia
26.10.2020 więcej
Kompleksowa obsługa bankowa
budżetu Gminy Przemyśl oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Przemyśl
20.10.2020 więcej
19.10.2020 więcej
Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 pod budowę
oświetlenia ulicznego w miejscowości: Pikulice, Ostrów,
Stanisławczyk i Krówniki.
24.08.2020 więcej
Wykonanie nagrobka na cmentarzu w Pikulicach
dla nieznanego żołnierza WP.
24.08.2020 więcej
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu
uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie
Gminy Przemyśl, na trasie z miejsca zamieszkania do placówki
oświatowej i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021
11.08.2020 więcej
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn.
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce”.
28.07.2020 więcej
Publiczna sieć dostępu do Internetu w Gminie Przemyśl
w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF)" - WiFi4EU.
22.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się