Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 30.11.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w
zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
30.11.2020 więcej
Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 01.07.2020 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy
Przemyśl dla Petentów Urzędu w związku z wystąpieniem na
terenie Gminy Przemyśl zachorowań na COVID-19.
02.07.2020 więcej
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 01.06.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w
zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
01.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Przemyśl
z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania
pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Przemyśl w związku z
wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia
sytuacji...
25.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Przemyśl
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych
przedszkoli...
06.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Przemyśl
w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Przemyśl,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przemyśl oraz Biblioteki
Publicznej Gminy Przemyśl dnia wolnego od pracy z obowiązkiem
odpracowania
04.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Przemyśl
w sprawie odwołania i powołania operatora informatycznej
obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 10 w Wapowcach w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej...
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Przemyśl
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali
obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej...
28.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Przemyśl
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...
28.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Przemyśl
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi
informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...
28.08.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się